İLK AKLA SİZ GELİN DİYE, İLK AKLAMIZA GELENİ ELEDİK.